"Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud."
indické přísloví

Dluhové poradenství

Květina, z. s. rozšiřuje nabídku aktivit, které realizuje ve městě Dubí. Od listopadu 2017 dva dny v týdnu nově nabízí „Dluhové poradenství“.

Komu může tato služba pomoci? „Poradenství je určeno pro občany města Dubí, kteří v důsledku své stávající životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Může jít například o situace, kdy člověk obdrží od soudu informaci o zahájení exekuce nebo vyúčtování se vzniklým nedoplatkem za odběr energií.“, osvětluje pracovnice poradny Mgr. Barbora Vernerová. „Pracovník je nápomocen při řešení vzniklé situace. Pomůže se zorientovat ve vzniklém dluhu, navázat komunikaci s věřiteli, pomůže sepsat žádost o splátkový kalendář apod.“, dodává.

Pracovník bude působit ve dvou lokalitách města. Na adrese Krušnohorská 41 (Dubí 1) můžete poradenství využít každou středu v odpoledních hodinách 13:00 – 17:00. Pondělní dopoledne v čase 8:00 – 12:00 bude poradenství poskytováno v prostorech organizace Květina, z.s. na adrese Střední 169/32 (Dubí – Pozorka).

Dluhové poradenství je poskytováno bezplatně na základě zakázky Města Dubí v rámci finanční podpory projektu Šance pro každého číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je nastartovat osobní rozvoj jednotlivců i snížení socioekonomických rozdílů mezi obyvateli Pozorky a ostatní části města.