"Zasej myšlenku a sklidíš čin. Zasej čin a sklidíš zvyk.
Zasej zvyk a sklidíš charakter. Zasej charakter a sklidíš osud."
indické přísloví

Aktuality

Vzdělávání pro pěstounské rodiny
Vloženo: 29. Červen 2018

V přiloženém dokumentu naleznete aktuální nabídku vzdělávání pro pěstounské rodiny v 2. pololetí roku 2018.

Projekt „Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích“
Vloženo: 29. Březen 2018

Květina, z. s. realizuje projekt s názvem Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích. Projekt je zaměřen na zvýšení dostupnosti a s tím spojené efektivity terénních sociálních služeb organizace. Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 a terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím investice do sociální infrastruktury dílčí měrou přispět k úspěchu v procesu snižování nerovností a podpory sociálního začleňování, a tím přispět ke zvyšování zaměstnanosti v regionu. Realizace investice umožní poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny na vyšší kvalitativní úrovni poskytovaných sociálních služeb, která bude odpovídat moderním životním podmínkám na současné technické i materiální úrovni. V rámci tohoto projektu došlo k pořízení 2 ks osobních automobilů. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Údaje o projektu:
Registrační číslo projektu:        CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002198
Číslo programu:                         06
Název programu:                       Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy:                               06_16_040
Název výzvy:                             30. Výzva IROP - ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (SVL) - SC2.1
Název projektu CZ:                   Zvýšení dostupnosti a efektivity sociálních služeb TP, SAS v Dubí a Teplicích

Výběrové řízení
Vloženo: 18. Leden 2018

Hledáme kolegu či kolegyni na pozici sociálního pracovníka

Květina, z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici sociálního pracovníka / sociální pracovnice do služeb organizace. Jedná se o sociální služby s názvy Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Magnet a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina pro oblast Dubí.

Popis výkonu pracovní pozice:

 • realizace přímé práce s klienty včetně dětí
 • vedení jednání se zájemcem o službu
 • individuální plánovaní s klienty služby
 • vedení dokumentace
 • komunikace s odborníky, se spolupracujícími subjekty
 • zprostředkování dalších služeb
 • v případě Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Květina práce zejména v terénu s ambulantním zázemím ve městě Dubí.

Hledáme:

 • absolventa vyšší odborné či vysoké školy, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, který:
 • má administrativní schopnosti (PC, MS Office, internet)
 • umí zpracovávat předsudky a má schopnost pracovat s problematikou sociálního vyloučení či náhradní rodinné péče
 • má dobré organizační schopnosti, umí pracovat samostatně, ale je i týmovým hráčem
 • má aktivní přístup a nadšení pro práci
 • má dobré komunikační schopnosti a empatii
 • má zdravou míru tolerance, zodpovědnost – vůči vlastní osobě i klientům služby, zásadovost a spolehlivost
 • má schopnost odolávat stresu a má dobrý zdravotní a psychický stav
 • výhodou jsou zkušenosti s prací s dětmi a rodinami ze sociálně znevýhodňujícího prostředí či z oblasti náhradní rodinné péče

Nabízíme:

 • pracovní uplatnění v neziskové organizaci
 • účast na celospolečensky prospěšných projektech
 • možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
 • osobní a profesionální rozvoj
 • pracovní úvazek v rozsahu 0,5 - 1,0 na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou pro obě strany, při spokojenosti obou stran možnost prodloužení pracovního poměru
 • adekvátní platové ohodnocení
 • motivační osobní ohodnocení dle pracovního výkonu v daném měsíci
 • nástup dle vzájemné dohody

Chcete se stát součástí našeho týmu? Zašlete nám strukturovaný životopis, motivační dopis v rozsahu 0,5 – 1 strana formátu A4, vyplněný dotazník uchazeče o zaměstnání a prohlášení o zpracování osobních údajů (oba dokumenty ke stažení na http://oskvetina.cz/vyberove-rizeni) a kontakt alespoň na jednu osobu, jež o Vás může poskytnout reference, na email klaushorcikova@oskvetina.cz.

Další informace poskytne:

Bc. Veronika Klaus Horčíková tel: +420 725 470 979, www.oskvetina.cz

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme elektronicky. Květina, z. s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová řízení či pracovní pozice v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace, neobsadit.

Seznam kontaktů
Vloženo: 03. Leden 2018

V přiloženém souboru naleznete ucelený seznam kontaktů na jednotlivé pracovníky organizace.